Wytyczne do Indywidualnego Planu Badawczego opracowane przez Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF

Zgodnie z paragrafem 13 „Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”, przed zakończeniem pierwszego semestru kształcenia, Doktorant przedkłada Dyrektorowi projekt Indywidualnego Planu Badawczego w zakresie dyscypliny- nauki o kulturze fizycznej. IPB ma być zgodny z wytycznymi opracowanymi przez Kolegium Szkoły Doktorskiej AWF w Krakowie (link do wytycznych). Na mocy Art. 202. ust.1. ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 20 lipca 2018 r., Indywidualny plan badawczy ma być opracowany przez Doktoranta w uzgodnieniu z promotorem/promotorami oraz zawierać, w szczególności, harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej oraz określić planowany termin publikacji (artykułów naukowych lub monografii naukowej). Zgoda promotora/promotorów na treść IPB ma być potwierdzona oświadczeniem i podpisem.

Załączniki:
Pobierz plik (AWF-IPB.docx)Formularz IPB[ ]44 kB
  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78