prof. dr hab. Barbara Frączek

Przewodniczący Kolegium:

prof. dr hab. Barbara Frączek

Zastępca Przewodniczącego Kolegium:

dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka, prof. AWF

Członkowie:

dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF

dr hab. Wanda Forczek-Karkosz, prof. AWF

dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF

mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska, reprezentant doktorantów

mgr Anna Jakubowska

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78