Informujemy, że ocena śródokresowa Doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 roku w sali F w budynku głównym AWF.
O szczegółach (termin i godzina) Doktoranci zostaną poinformowani indywidualnie. 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zasad oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Marcin Błaszcz
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ autorskiej multimedialnej interwencji self management na wybrane aspekty psychologiczne i funkcjonalne oraz aktywność fizyczną u pacjentów po udarze mózgu
Promotor: dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr n.med. Szymon Pasiut
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 9.30-10.00
Ocena Doktoranta: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Jagoda Chmiel
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Skuteczność terapii Neuro-ortopedycznej Plastyczności zależnej od aktywności i terapii tradycyjnej w przebiegu szyjnych dyskopatycznych zespołów bólowych
Promotor: dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr Grażyna Guzy
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11.45-12.15
Ocena Doktorantki: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Katarzyna Fedejko
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ocena wpływu reedukacji chodu przy użyciu zautomatyzowanego trenażera chodu na poprawę schematu chodu i jakości życia osób z zaburzeniami lokomocji
Promotor: dr hab. Wiesław Chwała, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11.00-11.30
Ocena Doktorantki: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Łukasz Rydzik
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wybrane aspekty analizy walk kickboxerskich z uwzględnieniem sprawności fizycznej i parametrów fizjologicznych
Promotor: dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10.15-10.45
Ocena Doktoranta: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Natalia Serafin
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rola Metapoznawczego Ja w efektywnym funkcjonowaniu pływaków reprezentujących poziom mistrzowski
Promotor: dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12.30-13.00
Ocena Doktorantki: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Kamil Sokołowski
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Czynniki morfologiczne, fizjologiczne oraz kinematyczne determinujące wyniki sportowe młodych pływaków w kraulu na piersiach
Promotor: dr hab. Marek Strzała, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13.15-13.45
Ocena Doktoranta: pozytywna

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78