Informujemy, że ocena śródokresowa Doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej odbędzie się w dniach 18 września 2023 roku w sali F w budynku głównym AWF.
O szczegółach (termin i godzina) Doktoranci zostaną poinformowani indywidualnie. 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zasad oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Dyrektora Szkoły Doktorskiej o powołaniu Komisji Ewaluacyjnej do przeprowadzenia oceny śródokresowej Doktorantów II roku (rocznik 2021/2022) Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Paulina Artymiak
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Zmiany składu ciała oraz sprawności motorycznej dzieci (11-15lat) z Krakowa podczas pandemii COVID-19
Promotor: dr hab. Łukasz Kryst, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 18.09.2023
Godzina posiedzenia Komisji: 11.30-12.00
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Adrianna Dzidek
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane cechy skóry oraz profil wybranych adipokin i sirutin u osób w średnim wieku z różnym stopniu otłuszczenia organizmu Promotor: dr hab. Anna Piotrowska, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 18.09.2023
Godzina posiedzenia Komisji: 10.00-10:30
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Sara Gamrot
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ terapii pozycyjnego rozluźnienia oraz techniki energii mięśniowej utajonych punktów spustowych mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego na zmiany zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego oraz aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni
Promotor: prof. dr hab. Joanna Golec
Data oceny śródokresowej: 18.09.2023
Godzina posiedzenia Komisji: 10.30-11:00
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Anna Klimek-Jelonek
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Działalność taternicka Polek w Tatrach w latach 1945-1989
Promotor: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 18.09.2023
Godzina posiedzenia Komisji: 11.00-11:30
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Karolina Nowak
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ocena jakości usług lecznictwa uzdrowiskowego w Kopalni soli "Wieliczka"
Promotor: dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 18.09.2023
Godzina posiedzenia Komisji: 12.00-12:30
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Marcin Piwecki
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Analiza transmisji naprężeń w wybranych strukturach układu mięśniowo-szkieletowego na przykładzie masażu transegregacyjnego
Promotor: dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław
Data oceny śródokresowej: 18.09.2023
Godzina posiedzenia Komisji: 12.30-13.00
Ocena Doktoranta: pozytywna

Informujemy, że ocena śródokresowa Doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 roku w sali F w budynku głównym AWF.
O szczegółach (termin i godzina) Doktoranci zostaną poinformowani indywidualnie. 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zasad oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

Decyzja Dyrektora Szkoły Doktorskiej o powołaniu Komisji Ewaluacyjnej do przeprowadzenia oceny śródokresowej Doktorantów II roku (rocznik 2020/2021) Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Aleksander Drwal
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ treningu beztlenowego (szybkościowo-siłowego) na zdolności wytrzymałościowe
Promotor: dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 21.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 10.00-11:30
Ocena Doktoranta: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Paulina Handzlik-Waszkiewicz
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ treningu Bebo® oraz wspomaganego EMG-biofeedback u kobiet po porodzie siłami natury oraz po cesarskim cięciu na funkcje mięśni dna miednicy
Promotor: dr hab. Agnieszka Suder, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr Iwona Sulowska-Daszyk
Data oceny śródokresowej: 21.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 10.30-11:00
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Dawid Janczarzyk
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ocena skuteczności techniki mięśniowo-powięziowych w zakresie poprawy postawy ciała, ruchomości stawów, utlenowania tkanek i zmniejszenia dolegliwości bólowych u osób z zespołem skrzyżowania górnego
Promotor: dr hab. Edyta Mikołajczyk, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr Agata Milert
Data oceny śródokresowej: 21.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 11.00-11:30
Ocena Doktoranta: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Małgorzata Lipowska
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ treningu plyometrycznego na ekonomię biegu triathlonistów po intensywnej jeździe na rowerze
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klimek
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Tota
Data oceny śródokresowej: 21.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 11.30-12:00
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Sebastian Masel
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ różnych protokołów Postactivation Potentiation Enhancement (PAPE) na poziom mocy beztlenowej u osób aktywnych fizycznie i wyczynowych siatkarzy
Promotor: dr hab. Marcin Maciejczyk, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 21.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 12.00-12:30
Ocena Doktoranta: pozytywna

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Bartosz Zając
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Analiza obciążeń treningowych kolarzy szosowych o wysokim poziomie sportowym w kategorii junior uczęszczających do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Świdnicy
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ambroży
Data oceny śródokresowej: 21.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 12.30-13.00
Ocena Doktoranta: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Olga Klocek
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Efekty kształtowania mocy mięśniowej kończyn dolnych u 13-15 letnich siatkarzy w toku eksperymentalnego treningu skuteczności o charakterze plyometrycznym
Promotor: dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 22.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 10.00-10:30
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Ewa Karpęcka-Gałka
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ miesięcznej wyprawy wysokogórskiej na stan zdrowia, sposób żywienia, poziom wydolności fizycznej i strukturę mikrobiomu wspinaczy wysokogórskich
Promotor: dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr Kinga Humińska-Lisowska
Data oceny śródokresowej: 22.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 10.30-11.00
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Paulina Kasprzyk
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ocena skuteczności terapii zajęciowej w reedukacji kończyny górnej pacjentów po udarze mózgu
Promotor: dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr Paulina Aleksander-Szymanowicz
Data oceny śródokresowej: 22.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 11.00-11.30
Ocena Doktorantki: pozytywna

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Maciej Olszewski
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ocena związku wydolności mięśni obręczy biodrowej z funkcją kompleksu stawu skokowo-goleniowego i stopy u osób z przewlekłą niestabilnością stawu skokowo-goleniowego
Promotor: dr hab. Joanna Golec, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 22.09.2022
Godzina posiedzenia Komisji: 11.30-12.00
Ocena Doktoranta: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Marcin Błaszcz
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ autorskiej multimedialnej interwencji self management na wybrane aspekty psychologiczne i funkcjonalne oraz aktywność fizyczną u pacjentów po udarze mózgu
Promotor: dr hab. Elżbieta Mirek, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr n.med. Szymon Pasiut
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 9.30-10.00
Ocena Doktoranta: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Jagoda Chmiel
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Skuteczność terapii Neuro-ortopedycznej Plastyczności zależnej od aktywności i terapii tradycyjnej w przebiegu szyjnych dyskopatycznych zespołów bólowych
Promotor: dr hab. Elżbieta Szczygieł, prof. AWF
Promotor pomocniczy: dr Grażyna Guzy
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11.45-12.15
Ocena Doktorantki: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Katarzyna Fedejko
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ocena wpływu reedukacji chodu przy użyciu zautomatyzowanego trenażera chodu na poprawę schematu chodu i jakości życia osób z zaburzeniami lokomocji
Promotor: dr hab. Wiesław Chwała, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 11.00-11.30
Ocena Doktorantki: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Łukasz Rydzik
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wybrane aspekty analizy walk kickboxerskich z uwzględnieniem sprawności fizycznej i parametrów fizjologicznych
Promotor: dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 10.15-10.45
Ocena Doktoranta: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktorantki: mgr Natalia Serafin
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rola Metapoznawczego Ja w efektywnym funkcjonowaniu pływaków reprezentujących poziom mistrzowski
Promotor: dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 12.30-13.00
Ocena Doktorantki: pozytywna

 

Imię i nazwisko Doktoranta: mgr Kamil Sokołowski
Tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Czynniki morfologiczne, fizjologiczne oraz kinematyczne determinujące wyniki sportowe młodych pływaków w kraulu na piersiach
Promotor: dr hab. Marek Strzała, prof. AWF
Data oceny śródokresowej: 16.09.2021
Godzina posiedzenia Komisji: 13.15-13.45
Ocena Doktoranta: pozytywna

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78