Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nr 1 z dn. 27.08.2021

Roczna organizacja zajęć  dla Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w czwartek 7 października 2021

Semestr zimowy dla Doktorantów wszystkich z wszystkich roczników trwać będzie od  27.09.2021 do 18.02.2022

Okresy zajęć dydaktycznych

27.09.2021-23.12.2021

(12.11.2021 dni wolny od pracy i zajęć dydaktycznych)

08.01.2022-28.01.2022

Przerwa świąteczna zimowa

24.12.2021-07.01.2022

Sesja egzaminacyjna

31.01.2022-11.02.2022

Sesja egzaminacyjna poprawkowa

14.02.2022-18.02.2022

Semestr letni dla Doktorantów wszystkich z wszystkich roczników trwać będzie od 21.02.2022 do 30.09.2022

Okres zajęć dydaktycznych

21.02.2022-13.04.2022

21.04.2022-10.06.2022

Przerwa świąteczna wiosenna

14.04.2022-20.04.2022

Sesja egzaminacyjna

13.06.2022-24.06.2022

Sesja egzaminacyjna poprawkowa

29.08.2022-16.09.2022

(17.06.2022 dzień wolny od pracy)

Przerwa wypoczynkowa od 27.06.2022 do 28.08.2022

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78