Samorząd Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zapraszam na Ogólnopolską Konferencję Naukową pod hasłem "Interdyscyplinarne Aspekty Kultury Fizycznej i Zdrowia".

Data i Forma Wydarzenia: Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (on-line) dnia 28 maja 2024r

Cel Konferencji: stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów związanych z kulturą fizyczną i zdrowiem, inspirując jednocześnie do dalszych badań i rozwoju w tych obszarach. Spotkanie skierowane jest głównie do doktorantów, studentów oraz pracowników naukowych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową

Charakter Interdyscyplinarny: Konferencja będzie stanowić platformę do wymiany inspiracji i doświadczeń z różnych obszarów nauki

Bezpłatny Udział: udział w wydarzeniu jest bezpłatny

Zapraszamy do Aktywnego Udziału zarówno w prezentacji własnych prac naukowych, oraz uczestnictwie w dyskusjach

Szczegóły wydarzenia w załączonym komunikacie.

 

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT-I.pdf)KOMUNIKAT-I.pdf[ ]238 kB

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w dniu 12 lutego 2024 roku wprowadził w życie Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie. Regulamin wejdzie w życie 1 października 2024 roku.

W stosunku do doktorantów Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, mogą być stosowane postanowienia regulaminu, obowiązującego w chwili rozpoczęcia studiów, jeżeli są korzystniejsze dla doktoranta, a nie są sprzeczne z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu LINK

W dniach 8-10.12.2023r. Delegaci Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Krakowie wybrali swoje władze na kolejną kadencję. Przewodniczący mgr inż. Michał Klimczyk (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) ponownie uzyskał poparcie większości przedstawicieli środowiska doktoranckiego, dzięki czemu będzie przewodniczył KRD już drugą kadencję. 

W skład Zarządu KRD zostali wybrani ponadto: 

  1. Barbara Pietrzyk-Tobiasz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
  2. Katarzyna Kowalik – Uniwersytet w Białymstoku 
  3. Katarzyna Fedejko-Kaflowska – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  
  4. Jakub Szczepkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
  5. Dominika Kurda – Uniwersytet Jagielloński 
  6. Anna Nieczaj – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Uczelni biorących udział we współorganizacji Zjazdu m.in. dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. 

 

Tradycyjnie już, w Mikołajki, zorganizowany został  „Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej”. Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Anna Marchewka, która podkreśliła znaczenie kształcenia młodych naukowców w rozwijaniu nauki i tworzeniu kadry naukowej, równocześnie zachęcając do korzystania z możliwości finansowego wsparcia projektów badawczych stworzonych przez Uczelnię oraz włączania się w pozyskiwanie środków na badania z grantów zewnętrznych. Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF wskazał na potrzebę rozwijania współpracy dydaktycznej i naukowej z ośrodkami zagranicznymi.

W swoim wystąpieniu, Pani Dyrektor dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF omówiła nowe aspekty prawne związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich, przedstawiła zadania zrealizowane przez kolegium Szkoły Doktorskiej w ubiegłym roku akademickim oraz zaprezentowała plan działań na kolejne miesiące.

W kolejnym punkcie programu Dnia Otwartego wystąpiła  Pani mgr inż. Aneta Rudziejewska-Rudziewicz z Biura Programu Erasmus+, która przybliżyła możliwości programu Erasmus+  w realizowaniu przez doktorantów działalności dydaktycznej i zwiększaniu poziomu umiędzynarodowienie kształcenia.

Następnie wystąpili Doktoranci, którzy w swojej barwnej prezentacji pt. „Szkoła Doktorska okiem doktoranta IV roku” w formie osobistych wypowiedz, zaprezentowali opinie nt. wyzwań, na jakie natrafili podczas kształcenia, nabytych umiejętności, szczególnie ważnych wydarzeń i osób. Przedstawili też porady związane z kształceniem i realizowaniem planów badawczych dla swoich młodszych kolegów i koleżanek  ze Szkoły Doktorskiej.

Pani mgr Katarzyną Fedejko – Kaflowską, jako Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów i równocześnie członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,  opowiedziała o możliwościach rozwoju samorządowego w organizacjach doktoranckich oraz zaprezentowała krajowe projekty zrealizowane w ramach swojej działalności reprezentacyjnej AWF w Krakowie.

Bardzo radosnym przerywnikiem w spotkaniu były odwiedziny Świętego Mikołaja, do złudzenia przypominającego Doktoranta Piotra W., który obdarował wszystkich prezentami i zabawił wesołą rozmową.

Wszystkim przybyłym na spotkanie bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do galerii zdjęć LINK

 Szanowni Państwo,

w imieniu Kolegium Szkoły Doktorskiej serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”, który odbędzie się 6 grudnia 2023 roku w godz. 11.00-13.30 w sali F.

Chcemy spotkać się z Państwem, aby przybliżyć Naszą działalność oraz porozmawiać o funkcjonowaniu Szkoły Doktorskiej.

PROGRAM WYDARZENIA:

11.00-11.15 otwarcie Wydarzenia przez Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Annę Marchewkę oraz Prorektora ds. Studenckich, dr hab. Michała Spiesznego, prof. AWF

11.15-11.45 spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej
„Kształcenie w Szkole Doktorskiej – wczoraj, dziś i jutro” (ref. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF)

11.45-12.15 spotkanie z Doktorantami Szkoły Doktorskiej ”Szkoła Doktorska okiem Doktoranta IV roku (ref. Doktoranci IV roku)

12.15-12.45 spotkanie z mgr inż. Anetą Rudziejewską-Rudziewicz z Biura Programu Erasmus+ AWF Kraków

12.45-13.15 spotkanie z mgr Katarzyną Fedejko – Kaflowską, Przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

13.15-13.30 dyskusja przy kawie, herbacie

13.30 zakończenie Wydarzenia

 

Załączniki:
Pobierz plik (dzien_otwarty_2023_v5 (002).png)Dzień Otwarty 2023 [ ]277 kB

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na spotkanie informacyjne przeprowadzone przez mgr Dominikę Kurdę, Doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów UJ oraz Pełnomocnik ds. współpracy organizacyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Szkolenie zostanie zrealizowane w ramach 4. edycji projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 r. 

Celem szkolenia jest: 

✔️ zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,

✔️ podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach prowadzących kształcenie doktorantów,

✔️ stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych.

Termin spotkania: 24.10.2023 (wtorek) 

Godzina: 19:00 

Miejsce: Platforma Microsoft Teams 

Link do zapisów: https://forms.gle/4bQnHKVYjCiWeYT39

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie określenia terminów rocznej organizacji zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i przerw wypoczynkowych w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78