Serdecznie zapraszamy obecnych i potencjalnych Promotorów Doktorantów, Opiekunów naukowych Studentów oraz Wykładowców Szkoły Doktorskiej na spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, które odbędzie się 18 maja 2022 roku o godzinie 14:15 w sali F.

7.04.2022

Załączniki:
Pobierz plik (18 maja plakat v1.pdf)Plakat do wydarzenia[1]363 kB

Zapraszamy Kandydatów do zapoznania się z Zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej uchwalonymi na posiedzeniu Senatu w dniu 24 marca 2022 roku LINK

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Kolegium Szkoły Doktorskiej serdecznie zapraszam 10 grudnia 2021 roku na:
„Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”

Chcemy spotkać się z Państwem: Pracownikami, Doktorantami i Kandydatami, aby odsłonić i przybliżyć Naszą działalność oraz porozmawiać, w jaki sposób ulepszyć funkcjonowanie Szkoły.

Zapraszamy od godz. 10.00-14.00 w sali E, w budynku głównym Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Program

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF  im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 27.08.2021 roku w sprawie określenia terminów rocznej organizacji zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i przerw wypoczynkowych 

Na podstawie § 9 ust.2 i 6 oraz § 25 ust.1 pkt. 15 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 28/2019 z dn. 27. 09. 2019 roku) oraz Zarządzenia Rektora nr 8/2021 z dn. 12.02.2021 i Zarządzenia Rektora nr 25/2021 z dn. 19.07.2021, ustalam roczną organizację zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i przerw wypoczynkowych w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 (Załącznik nr 1).

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 28/2021 z dnia 18.08.2021 w sprawie funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2/COVID-19, wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78