Szanowni Państwo,

w imieniu Kolegium Szkoły Doktorskiej serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”, który odbędzie się 6 grudnia 2023 roku w godz. 11.00-13.30 w sali F.

Chcemy spotkać się z Państwem, aby przybliżyć Naszą działalność oraz porozmawiać o funkcjonowaniu Szkoły Doktorskiej.

PROGRAM WYDARZENIA:

11.00-10.15 otwarcie Wydarzenia przez Prorektor AWF ds. Nauki, prof. dr hab. Annę Marchewkę oraz Prorektora ds. Studenckich, dr hab. Michała Spiesznego, prof. AWF

11.15-11.45 spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej
„Kształcenie w Szkole Doktorskiej – wczoraj, dziś i jutro” (ref. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF)

11.45-12.15 spotkanie z Doktorantami Szkoły Doktorskiej ”Szkoła Doktorska okiem Doktoranta IV roku (ref. Doktoranci IV roku)

12.15-12.45 spotkanie z mgr inż. Anetą Rudziejewską-Rudziewicz z Biura Programu Erasmus+ AWF Kraków

12.45-13.15 spotkanie z mgr Katarzyną Fedejko – Kaflowską, Przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

13.15-13.30 dyskusja przy kawie, herbacie

13.30 zakończenie Wydarzenia

 

Załączniki:
Pobierz plik (A3_dzien_otwarty_2023_v4.pdf)Dzień Otwarty 2023 PLAKAT[ ]10547 kB

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na spotkanie informacyjne przeprowadzone przez mgr Dominikę Kurdę, Doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Doktorantów UJ oraz Pełnomocnik ds. współpracy organizacyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Szkolenie zostanie zrealizowane w ramach 4. edycji projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 r. 

Celem szkolenia jest: 

✔️ zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,

✔️ podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach prowadzących kształcenie doktorantów,

✔️ stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych.

Termin spotkania: 24.10.2023 (wtorek) 

Godzina: 19:00 

Miejsce: Platforma Microsoft Teams 

Link do zapisów: https://forms.gle/4bQnHKVYjCiWeYT39

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie określenia terminów rocznej organizacji zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i przerw wypoczynkowych w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024.

Serdecznie zapraszamy obecnych i potencjalnych Promotorów Doktorantów, Opiekunów naukowych Studentów oraz Wykładowców Szkoły Doktorskiej na spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali F. Na spotkaniu zostaną przedyskutowane aktualne sprawy związane z procesem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Liczymy na Państwa obecność.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na spotkanie-15.06.png)Zaproszenie na spotkanie-15.06.png[ ]513 kB

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB serdecznie zapraszają przedstawicieli i pracowników uczelni oraz uczelnianych fundacji i kół zainteresowań do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach cyklu EKS ON TOUR 2023. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się w formule online i dotyczyć będzie możliwości, jakie młodym ludziom oferuje program Europejski Korpus Solidarności.

 Dlaczego warto zaangażować się w Europejski Korpus Solidarności?

·       Nowe możliwości umiędzynaradawiania uczelni,

·       Angażowanie wolontariuszy międzynarodowych z Unii Europejskiej (i nie tylko) w działania uczelni,

·       Maksymalne dofinansowanie na działania w ramach Projektów Wolontariatu  – 250 000 EUR,

·       Możliwości wyjazdu za granicę w roli wolontariuszy, dla Polaków w wieku 18 – 30 lat,

·       Możliwość realizacji lokalnych inicjatyw autorstwa młodzieży w ramach Projektów Solidarności – maksymalne dofinansowanie 7 tys. euro,

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej – dla młodych ludzi i dla organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach: od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwy jest wyjazd na wolontariat zagraniczny lub zrealizowanie w Polsce lokalnego projektu solidarności. Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności to format, który w sposób szczególny angażuje młodzież, dając jej możliwość podjęcia działań solidarnościowych w ważnych obszarach życia społecznego.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicielek i przedstawicieli uczelni oraz uczelnianych fundacji i kół zainteresowań. W spotkaniu powinny wziąć udział osoby, które przekażą wiedzę innym zainteresowanym lub będą wspierać działania młodych osób w ramach realizowanych projektów.

Podczas spotkania informacyjnego EKS ON TOUR omówimy następujące tematy:

·       idea i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności,

·       kwestie formalne i merytoryczne związane z realizacją Projektów Wolontariatu i Projektów Solidarności,

·       przykłady dobrych praktyk,

·       rola uczelni i fundacji uczelnianych we wspieraniu młodzieży podczas realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Termin: 5 czerwca 2023, godz. 10:00 – 12:30

Rejestracja: https://eks.clickmeeting.com/uczelnie/register

Dodatkowe informacje: dostępne są na stronie internetowej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przekazuje zaproszenie na stypendium w Hiszpanii w ramach Działania MSCA Postdoctoral Fellowships 2023. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.  NAWA służymy pomocą przy przygotowaniu wniosku.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78