Miło nam poinformować, że Pan dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF – Członek Kolegium Szkoły Doktorskiej, uczestniczył Kongresie w Japonii (IV World Congress of Education), gdzie wygłosił referat na temat: „Rola i znaczenie mistrzów naukowych we współczesnej nauce oraz edukacji akademickiej” („Role and Meaning of Mentors (Academic ‘Masters’) in Modern Science and Academic Education”, w którym nawiązywał, między innymi, do moich badań na ten temat, a także doświadczeń wynikających z realizacji zajęć z przedmiotu „Mentoring w nauce” realizowanego na naszej Szkole Doktorskiej.

 

Czytaj więcej...

Dnia 6 grudnia 2022 roku, już po raz drugi w tradycji Uczelni, odbył się Dzień Otwarty Szkoły Doktorskiej. Spotkanie otworzyła Pani Prorektor prof. dr hab. Anna Marchewka, która podkreśliła istotną rolę kształcenia w Szkole Doktorskiej w rozwijaniu warsztatu badawczego młodego naukowca.

Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Barbara Frączek. Było to nie tylko podsumowanie poprzednich lat działalności Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie na tle aktualnej sytuacji Doktorantów w Polsce. Pani Dyrektor opowiedziała również o planach na przyszłość, a w dyskusji z uczestnikami spotkania ustalono wspólny kierunek działań.

W kolejnym punkcie programu Dnia Otwartego zaprezentowali się Doktoranci.

Załączniki:
Pobierz plik (1080x1080_dzien_otwarty_22_v1.png)Dzień Otwarty 2022[ ]660 kB
Czytaj więcej...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań badawczych/ projektów naukowych Doktorantów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowych/zadań badawczych dla doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej w wewnętrznym trybie konkursowym.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego wniosku do Działu Nauki i Wydawnictw w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Szanowni Doktoranci, zapraszamy na szkolenie z menadżera bibliografii Mendeley, które odbędzie się 12 stycznia (czwartek) od godziny 13.30 w sali 216 paw. II. Szkolenie potrwa około dwóch godzin i poprowadzi je Pani dr Jadwiga Szymura.

Serdecznie zapraszamy!

ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 2023-2027. 

Szanowni Doktoranci! 

W terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Informacje nt. stypendium znajdują się pod tym LINKIEM

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78