ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie określenia terminów rocznej organizacji zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i przerw wypoczynkowych w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78