Tradycyjnie już, w Mikołajki, zorganizowany został  „Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej”. Spotkanie otworzyła Pani Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Anna Marchewka, która podkreśliła znaczenie kształcenia młodych naukowców w rozwijaniu nauki i tworzeniu kadry naukowej, równocześnie zachęcając do korzystania z możliwości finansowego wsparcia projektów badawczych stworzonych przez Uczelnię oraz włączania się w pozyskiwanie środków na badania z grantów zewnętrznych. Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF wskazał na potrzebę rozwijania współpracy dydaktycznej i naukowej z ośrodkami zagranicznymi.

W swoim wystąpieniu, Pani Dyrektor dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF omówiła nowe aspekty prawne związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich, przedstawiła zadania zrealizowane przez kolegium Szkoły Doktorskiej w ubiegłym roku akademickim oraz zaprezentowała plan działań na kolejne miesiące.

W kolejnym punkcie programu Dnia Otwartego wystąpiła  Pani mgr inż. Aneta Rudziejewska-Rudziewicz z Biura Programu Erasmus+, która przybliżyła możliwości programu Erasmus+  w realizowaniu przez doktorantów działalności dydaktycznej i zwiększaniu poziomu umiędzynarodowienie kształcenia.

Następnie wystąpili Doktoranci, którzy w swojej barwnej prezentacji pt. „Szkoła Doktorska okiem doktoranta IV roku” w formie osobistych wypowiedz, zaprezentowali opinie nt. wyzwań, na jakie natrafili podczas kształcenia, nabytych umiejętności, szczególnie ważnych wydarzeń i osób. Przedstawili też porady związane z kształceniem i realizowaniem planów badawczych dla swoich młodszych kolegów i koleżanek  ze Szkoły Doktorskiej.

Pani mgr Katarzyną Fedejko – Kaflowską, jako Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów i równocześnie członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,  opowiedziała o możliwościach rozwoju samorządowego w organizacjach doktoranckich oraz zaprezentowała krajowe projekty zrealizowane w ramach swojej działalności reprezentacyjnej AWF w Krakowie.

Bardzo radosnym przerywnikiem w spotkaniu były odwiedziny Świętego Mikołaja, do złudzenia przypominającego Doktoranta Piotra W., który obdarował wszystkich prezentami i zabawił wesołą rozmową.

Wszystkim przybyłym na spotkanie bardzo dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do galerii zdjęć LINK

 Szanowni Państwo,

w imieniu Kolegium Szkoły Doktorskiej serdecznie zapraszamy na „Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”, który odbędzie się 6 grudnia 2023 roku w godz. 11.00-13.30 w sali F.

Chcemy spotkać się z Państwem, aby przybliżyć Naszą działalność oraz porozmawiać o funkcjonowaniu Szkoły Doktorskiej.

PROGRAM WYDARZENIA:

11.00-11.15 otwarcie Wydarzenia przez Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Annę Marchewkę oraz Prorektora ds. Studenckich, dr hab. Michała Spiesznego, prof. AWF

11.15-11.45 spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej
„Kształcenie w Szkole Doktorskiej – wczoraj, dziś i jutro” (ref. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF)

11.45-12.15 spotkanie z Doktorantami Szkoły Doktorskiej ”Szkoła Doktorska okiem Doktoranta IV roku (ref. Doktoranci IV roku)

12.15-12.45 spotkanie z mgr inż. Anetą Rudziejewską-Rudziewicz z Biura Programu Erasmus+ AWF Kraków

12.45-13.15 spotkanie z mgr Katarzyną Fedejko – Kaflowską, Przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

13.15-13.30 dyskusja przy kawie, herbacie

13.30 zakończenie Wydarzenia

 

Załączniki:
Pobierz plik (dzien_otwarty_2023_v5 (002).png)Dzień Otwarty 2023 [ ]277 kB
  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78