Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB serdecznie zapraszają przedstawicieli i pracowników uczelni oraz uczelnianych fundacji i kół zainteresowań do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach cyklu EKS ON TOUR 2023. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się w formule online i dotyczyć będzie możliwości, jakie młodym ludziom oferuje program Europejski Korpus Solidarności.

 Dlaczego warto zaangażować się w Europejski Korpus Solidarności?

·       Nowe możliwości umiędzynaradawiania uczelni,

·       Angażowanie wolontariuszy międzynarodowych z Unii Europejskiej (i nie tylko) w działania uczelni,

·       Maksymalne dofinansowanie na działania w ramach Projektów Wolontariatu  – 250 000 EUR,

·       Możliwości wyjazdu za granicę w roli wolontariuszy, dla Polaków w wieku 18 – 30 lat,

·       Możliwość realizacji lokalnych inicjatyw autorstwa młodzieży w ramach Projektów Solidarności – maksymalne dofinansowanie 7 tys. euro,

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej – dla młodych ludzi i dla organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach: od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwy jest wyjazd na wolontariat zagraniczny lub zrealizowanie w Polsce lokalnego projektu solidarności. Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności to format, który w sposób szczególny angażuje młodzież, dając jej możliwość podjęcia działań solidarnościowych w ważnych obszarach życia społecznego.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicielek i przedstawicieli uczelni oraz uczelnianych fundacji i kół zainteresowań. W spotkaniu powinny wziąć udział osoby, które przekażą wiedzę innym zainteresowanym lub będą wspierać działania młodych osób w ramach realizowanych projektów.

Podczas spotkania informacyjnego EKS ON TOUR omówimy następujące tematy:

·       idea i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności,

·       kwestie formalne i merytoryczne związane z realizacją Projektów Wolontariatu i Projektów Solidarności,

·       przykłady dobrych praktyk,

·       rola uczelni i fundacji uczelnianych we wspieraniu młodzieży podczas realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Termin: 5 czerwca 2023, godz. 10:00 – 12:30

Rejestracja: https://eks.clickmeeting.com/uczelnie/register

Dodatkowe informacje: dostępne są na stronie internetowej.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78