Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań badawczych/ projektów naukowych Doktorantów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowych/zadań badawczych dla doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej w wewnętrznym trybie konkursowym.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego wniosku do Działu Nauki i Wydawnictw w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 2023-2027. 

Szanowni Doktoranci! 

W terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wniosek o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Informacje nt. stypendium znajdują się pod tym LINKIEM

Zarządzenie nr 31/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu określającego zasady i tryb odbywania praktyk uwzględnianych w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań badawczych/projektów naukowych Doktorantów w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej

II etap rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjne - odbędą się w dniach 6 -7 września 2022 r. w sali F w budynku głównym AWF w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego terminu i godziny zostały przesłane na adresy mailowe Kandydatów do Szkoły Doktorskiej za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78