Serdecznie zapraszamy wszystkich Doktorantów Szkoły Doktorskiej na spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2022 roku o godzinie 14:15, w sali F, w budynku głównym.

Na spotkaniu, oprócz podsumowania kończącego się roku akademickiego, zostanie przedstawiona organizacja roku akademickiego 2022/2023, oraz zostaną omówione informacje o terminach i trybie oceny śródokresowej. Celem spotkania będzie także poznanie opinii Doktorantów na temat funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, wskazanie na ewentualne trudności i problemy, na jakie napotykają Doktoranci związane z realizacją Indywidualnego Planu Badawczego oraz omówienie bieżących spraw.

Galeria

1.06.2022
  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78