Serdecznie zapraszamy obecnych i potencjalnych Promotorów Doktorantów, Opiekunów naukowych Studentów oraz Wykładowców Szkoły Doktorskiej na spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, które odbędzie się 18 maja 2022 roku o godzinie 14:15 w sali F.

 

Sprawozdanie ze spotkania

Celem spotkania  było zaprezentowanie aktualnych spraw związanych z procesem kształcenia w Szkole Doktorskiej, mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania Szkoły, szczególnie w zakresie profesjonalnego przygotowania Doktoranta do uzyskania stopnia doktora i złożenia rozprawy doktorskiej. Przedstawiono akty prawne, kadrę dydaktyczną, program kształcenia oraz kalendarium. Omówiona została kwestia kształcenia, w szczególności zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 oraz zasady przeprowadzenia oceny śródokresowej, która będzie miała miejsce we wrześniu br. dla II rocznika Szkoły Doktorskiej. Omówiono wyniki ankietyzacji przedmiotów i prowadzących, przeprowadzonej na przełomie 2021/2022. W prezentacji przedstawiono także 8 kryteriów ewaluacji jakości kształcenia zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i nauki z dnia 27 września 2021 oraz omówiono kryterium 3 i 5 dotyczące kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz opieki promotorskiej.

Fotorelacja ze spotkania

26.05.2022

 

Załączniki:
Pobierz plik (18 maja plakat v1.pdf)Plakat do wydarzenia[1]363 kB
  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78