Zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań badawczych/ projektów naukowych Doktorantów, Dyrektor Szkoły Doktorskiej ogłasza konkurs na finansowanie projektów naukowych/zadań badawczych dla doktorantów, w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej w wewnętrznym trybie konkursowym.
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnego wniosku do Działu Nauki i Wydawnictw w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78