ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w latach 2023-2027. 

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78