Miło nam poinformować, że Pan dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF – Członek Kolegium Szkoły Doktorskiej, w dniach 9-11.01.2023, uczestniczył w IV Światowym Kongresie Edukacji (World Congress of Education), gdzie wygłosił referat na temat: „Rola i znaczenie mistrzów naukowych we współczesnej nauce oraz edukacji akademickiej” („Role and Meaning of Mentors (Academic ‘Masters’) in Modern Science and Academic Education”. W referacie  nawiązywał do swoich badań na ten temat, a także doświadczeń wynikających z realizacji zajęć z przedmiotu „Mentoring w nauce” realizowanego na naszej Szkole Doktorskiej.

 Kongres był częścią wielkiego przedsięwzięcia naukowego pod nazwą „Cluster Meeting of Gala Technology 2023”, w ramach którego jednocześnie i w tym samym miejscu (31-piętrowy hotel „Emisja” w Sapporo) odbyło się aż 9, niezależnie wcześniej organizowanych wielkich kongresów naukowych

  • The 12th World Gene Convention (WGC-2023)
  • The 12th Annual World Congress of Neurotalk (NT-2023)
  • The 9th Annual Conference of AnalytiX (AnalytiX-2023)
  • The 10th World Congress of Food and Nutrition (WCFN-2023)
  • The 10th Annual World Congress of Ocean (WCO-2023)
  • The 4th World Congress of Education (WCE-2023)
  • The 7th Annual Global Congress of Knowledge Economy (GCKE-2023)
  • The 3rd International Congress of Environment (ICE-2023)
  • The 10th Annual Global Congress of Catalysis (GCC-2023)