ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lipca 2023 roku w sprawie określenia terminów rocznej organizacji zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i przerw wypoczynkowych w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024.

Serdecznie zapraszamy obecnych i potencjalnych Promotorów Doktorantów, Opiekunów naukowych Studentów oraz Wykładowców Szkoły Doktorskiej na spotkanie z Kolegium Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali F. Na spotkaniu zostaną przedyskutowane aktualne sprawy związane z procesem kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Liczymy na Państwa obecność.

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie na spotkanie-15.06.png)Zaproszenie na spotkanie-15.06.png[ ]513 kB

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB serdecznie zapraszają przedstawicieli i pracowników uczelni oraz uczelnianych fundacji i kół zainteresowań do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach cyklu EKS ON TOUR 2023. Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się w formule online i dotyczyć będzie możliwości, jakie młodym ludziom oferuje program Europejski Korpus Solidarności.

 Dlaczego warto zaangażować się w Europejski Korpus Solidarności?

·       Nowe możliwości umiędzynaradawiania uczelni,

·       Angażowanie wolontariuszy międzynarodowych z Unii Europejskiej (i nie tylko) w działania uczelni,

·       Maksymalne dofinansowanie na działania w ramach Projektów Wolontariatu  – 250 000 EUR,

·       Możliwości wyjazdu za granicę w roli wolontariuszy, dla Polaków w wieku 18 – 30 lat,

·       Możliwość realizacji lokalnych inicjatyw autorstwa młodzieży w ramach Projektów Solidarności – maksymalne dofinansowanie 7 tys. euro,

Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa Komisji Europejskiej – dla młodych ludzi i dla organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych, w różnych obszarach: od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się i zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwy jest wyjazd na wolontariat zagraniczny lub zrealizowanie w Polsce lokalnego projektu solidarności. Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności to format, który w sposób szczególny angażuje młodzież, dając jej możliwość podjęcia działań solidarnościowych w ważnych obszarach życia społecznego.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicielek i przedstawicieli uczelni oraz uczelnianych fundacji i kół zainteresowań. W spotkaniu powinny wziąć udział osoby, które przekażą wiedzę innym zainteresowanym lub będą wspierać działania młodych osób w ramach realizowanych projektów.

Podczas spotkania informacyjnego EKS ON TOUR omówimy następujące tematy:

·       idea i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności,

·       kwestie formalne i merytoryczne związane z realizacją Projektów Wolontariatu i Projektów Solidarności,

·       przykłady dobrych praktyk,

·       rola uczelni i fundacji uczelnianych we wspieraniu młodzieży podczas realizacji projektów Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Termin: 5 czerwca 2023, godz. 10:00 – 12:30

Rejestracja: https://eks.clickmeeting.com/uczelnie/register

Dodatkowe informacje: dostępne są na stronie internetowej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przekazuje zaproszenie na stypendium w Hiszpanii w ramach Działania MSCA Postdoctoral Fellowships 2023. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika.  NAWA służymy pomocą przy przygotowaniu wniosku.

Miło nam poinformować, że Pan dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF – Członek Kolegium Szkoły Doktorskiej, w dniach 9-11.01.2023, uczestniczył w IV Światowym Kongresie Edukacji (World Congress of Education), gdzie wygłosił referat na temat: „Rola i znaczenie mistrzów naukowych we współczesnej nauce oraz edukacji akademickiej” („Role and Meaning of Mentors (Academic ‘Masters’) in Modern Science and Academic Education”. W referacie  nawiązywał do swoich badań na ten temat, a także doświadczeń wynikających z realizacji zajęć z przedmiotu „Mentoring w nauce” realizowanego na naszej Szkole Doktorskiej.

 Kongres był częścią wielkiego przedsięwzięcia naukowego pod nazwą „Cluster Meeting of Gala Technology 2023”, w ramach którego jednocześnie i w tym samym miejscu (31-piętrowy hotel „Emisja” w Sapporo) odbyło się aż 9, niezależnie wcześniej organizowanych wielkich kongresów naukowych

 • The 12th World Gene Convention (WGC-2023)
 • The 12th Annual World Congress of Neurotalk (NT-2023)
 • The 9th Annual Conference of AnalytiX (AnalytiX-2023)
 • The 10th World Congress of Food and Nutrition (WCFN-2023)
 • The 10th Annual World Congress of Ocean (WCO-2023)
 • The 4th World Congress of Education (WCE-2023)
 • The 7th Annual Global Congress of Knowledge Economy (GCKE-2023)
 • The 3rd International Congress of Environment (ICE-2023)
 • The 10th Annual Global Congress of Catalysis (GCC-2023)

 

Czytaj więcej...

Dnia 6 grudnia 2022 roku, już po raz drugi w tradycji Uczelni, odbył się Dzień Otwarty Szkoły Doktorskiej. Spotkanie otworzyła Pani Prorektor prof. dr hab. Anna Marchewka, która podkreśliła istotną rolę kształcenia w Szkole Doktorskiej w rozwijaniu warsztatu badawczego młodego naukowca.

Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Barbara Frączek. Było to nie tylko podsumowanie poprzednich lat działalności Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie na tle aktualnej sytuacji Doktorantów w Polsce. Pani Dyrektor opowiedziała również o planach na przyszłość, a w dyskusji z uczestnikami spotkania ustalono wspólny kierunek działań.

W kolejnym punkcie programu Dnia Otwartego zaprezentowali się Doktoranci.

Załączniki:
Pobierz plik (1080x1080_dzien_otwarty_22_v1.png)Dzień Otwarty 2022[ ]660 kB
Czytaj więcej...
 • Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78