Dnia 6 grudnia 2022 roku, już po raz drugi w tradycji Uczelni, odbył się Dzień Otwarty Szkoły Doktorskiej. Spotkanie otworzyła Pani Prorektor prof. dr hab. Anna Marchewka, która podkreśliła istotną rolę kształcenia w Szkole Doktorskiej w rozwijaniu warsztatu badawczego młodego naukowca.

Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Barbara Frączek. Było to nie tylko podsumowanie poprzednich lat działalności Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie na tle aktualnej sytuacji Doktorantów w Polsce. Pani Dyrektor opowiedziała również o planach na przyszłość, a w dyskusji z uczestnikami spotkania ustalono wspólny kierunek działań.

W kolejnym punkcie programu Dnia Otwartego zaprezentowali się Doktoranci.

Jako pierwsi wystąpili reprezentanci najstarszego roku. Pan mgr Kamil Sokołowski przedstawił ścieżkę doktoranta z perspektywy uczestnika Szkoły Doktorskiej, począwszy od procesu rekrutacyjnego, poprzez pierwsze lata studiowania i Ocenę Śródokresową. Następnie zaprezentował się Pan mgr Łukasz Rydzik, który opisał swoje doświadczenia publikacyjne i kolejno podejmowane kroki w rozwoju naukowym oraz efekty pracy wskazując na możliwość osiągania sukcesów publikacyjnych młodych naukowców i zachęcając do zaangażowania oraz odwagi w działaniach, pomimo trudności, które z reguły zawsze się pojawią. Kolejno wystąpiła Pani mgr Natalia Serafin, która poruszyła temat interdyscyplinarności w Szkole Doktorskiej, poczynając od interdyscyplinarności przedsięwzięcia, przez interdyscyplinarne wsparcie kolegów i koleżanek z roku, aż po interdyscyplinarność programu kształcenia. Pani mgr Jagoda Rojek podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi różnych relacji i sytuacji, z jakimi spotyka się Doktorant podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej, wskazując na istotną rolę równowagi między pracą a odpoczynkiem w celu zachowania właściwej kondycji psychofizycznej. Na koniec wystąpiła Pani mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska, która opowiedziała o możliwościach rozwoju samorządowego w organizacjach doktoranckich oraz przedstawiła nowy skład Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF w Krakowie.

Doktoranci Małgorzata Lipowska, Paulina Handzlik-Waszkiewicz, Maciej Olszewski, Sebastian Masel, Ewa Karpęcka-Gałka oraz Bartosz Zając jako Przedstawiciele III roku przedstawili „5 powodów, dla których warto studiować w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”. Poruszone zostały następujące kwestie: bogate wyposażenie Laboratoriów Naukowo-Badawczych; ciekawy program kształcenia; stypendia dla wszystkich studentów; a także pomoc finansową  uczelni we wspieraniu prowadzenia badań naukowych oraz mobilności naukowej związanej z wyjazdami zagranicznymi w ramach w programu Erasmus Plus i uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Jako ostania wystąpiła doktorantka II roku, Pani mgr Paulina Artymiak która omówiła kształcenie oraz funkcjonowanie Szkoły Doktorskiej z perspektywy doktoranta II roku. Poruszyła temat rozmowy kwalifikacyjnej, która jest jednym z etapów obowiązujących przyszłych doktorantów do zakwalifikowania się do Szkoły Doktorskiej, jak wyglądają pierwsze dni w Szkole Doktorskiej, a także pierwsze spotkanie z prowadzącymi. Podjęła również tematykę odnoszącą się do realizowanych praktyk przez doktorantów podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej.

LINK do galerii spotkania.

Szanowni i Drodzy Państwo,

w imieniu Kolegium Szkoły Doktorskiej serdecznie zapraszam 6 grudnia 2022 roku na
„Dzień Otwarty w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie”

Chcemy spotkać się z Państwem: Pracownikami, Doktorantami i Kandydatami, aby przybliżyć Naszą działalność oraz porozmawiać, w jaki sposób ulepszyć funkcjonowanie Szkoły.

Zapraszamy od godz. 10.00-14.00 w sali E, w budynku głównym
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

                                                                                                                dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Doktorskiej

PROGRAM „DNIA OTWARTEGO W SZKOLE DOKTORSKIEJ

NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ AWF W KRAKOWIE”

6 grudnia 2022 r.

10.00-10.15 otwarcie Wydarzenia przez Prorektor AWF ds. Nauki, prof. dr hab. Annę Marchewka

10.15-11.00 otwarte spotkanie Kolegium Szkoły Doktorskiej z Kadrą AWF Kraków (Promotorzy, Wykładowcy, Nauczyciele Akademiccy)

  • 15-10.45 Wykład nt. „Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie po trzech latach funkcjonowania” (ref. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF)
  • 10.45-11.00 dyskusja

11.00-11.15 spotkanie przy kawie

11.15-12.45 spotkanie Kolegium Szkoły Doktorskiej z Doktorantami – wystąpienia Doktorantów II, III i IV roku

  • 11.15-11.45 Doktoranci IV roku
  • 11.45-12.15 Doktoranci III roku
  • 12.15-12.45 Doktoranci II roku

12.45-13.00 spotkanie Kolegium Szkoły Doktorskiej z zainteresowanymi osobami; dyskusja z uczestnikami spotkania

13.00- 13.15 spotkanie przy herbacie

13.30-zakończenie Wydarzenia

Załączniki:
Pobierz plik (1080x1080_dzien_otwarty_22_v1.png)Dzień Otwarty 2022[ ]660 kB
  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78