Zarządzenie nr 31/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 28 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu określającego zasady i tryb odbywania praktyk uwzględnianych w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78