Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w dniu 12 lutego 2024 roku wprowadził w życie Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Krakowie. Regulamin wejdzie w życie 1 października 2024 roku.

W stosunku do doktorantów Szkoły Doktorskiej, którzy rozpoczęli studia przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, mogą być stosowane postanowienia regulaminu, obowiązującego w chwili rozpoczęcia studiów, jeżeli są korzystniejsze dla doktoranta, a nie są sprzeczne z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu LINK

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78