Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań badawczych/projektów naukowych Doktorantów w tym Uczestników Szkoły Doktorskiej

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78