prof. dr hab. Tadeusz Ambroży

Prof. dr hab. nauk o kulturze fizycznej, Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie AWF w Krakowie. Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych (ponad 7000 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad  200 IF, Indeks Hirscha 13), 12 monografii, 4 podręczników oraz redaktor 4 monografii naukowych. Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 20 projektów naukowych. Promotor pięciu obronionych prac doktorskich. Recenzent w 7 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych. Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych. Trener klasy mistrzowskiej w sportach walki. Instruktor żeglarstwa, narciarstwa i ratownictwa wodnego. Kapitan jachtowy i motorowodny.

Prowadzoną działalność naukową można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy teorii treningu sportowego w różnych dyscyplinach sportu. Badania składające się na nią obejmują przede wszystkim problematykę modelu mistrza, poszukiwania zależności pomiędzy sprawnością motoryczną a środowiskiem zewnętrznym, szeroko pojętą kontrolę metodyczną (analiza walki sportowej, zapis obciążeń treningowych, progresja wyników sportowych) oraz testowania poziomu sprawności ogólnej i specjalnej. W obszarze dociekań badawczych znajdują się następujące dyscypliny sportowe: gimnastyka sportowa, kulturystyka, pływanie, piłka nożna oraz sporty walki. Drugi obszar zainteresowań badawczych skoncentrowany jest wokół problematyki dotyczącej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną w formie rekreacyjno-zdrowotnej a szeroko pojętym bezpieczeństwem, poszerzonym o aspekty dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym w obrębie medycyny, fizjoterapii i profilaktyki.

 

 

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78