prof. dr hab. Andrzej Klimek

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu Nauk Biomedycznych AWF w Krakowie. Profesor nauk o kulturze fizycznej (2011), specjalista w zakresie fizjologii człowieka i fizjologii sportu. Rektor AWF w Krakowie (2008-2016), Prorektor ds. Studenckich (2016-2020). Obecnie (od 2020) ponownie Rektor AWF w Krakowie i Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Biomedycznych. Członek Rady Doskonałości Naukowej (2019-2020) – Zespół Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (kadencja skrócona ze względu na wybór na stanowisko Rektora), członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Z-ca Przewodniczącego Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa, członek Zarządu i Przewodniczący Rady Programowo-Badawczej KS AZS AWF Kraków. Przewodniczący Kolegium Wydawniczego AWF w Krakowie. Autor lub współautor ok. 100 prac naukowych, kierownik projektów i wykonawca badań realizowanych w ramach 7 grantów AWF w Krakowie oraz 9 grantów KBN, MNiSW i NCN, promotor 5 obronionych prac doktorskich.

Tematyka badawcza: fizjologia wieku rozwojowego w aspekcie wysiłkowych reakcji układów oddechowego i krążenia na pracę fizyczną o różnej intensywności; dynamika zmian oddechowo-krążeniowych wskaźników fizjologicznych podczas wysiłków interwałowych o supramaksymalnej mocy; wpływ zróżnicowanych warunków termicznych środowiska na zdolności wysiłkowe organizmu; wpływ różnych sposobów nawadniania ustroju na poziom fizjologiczno-biochemicznych reakcji w warunkach hipertermii; dymorfizm płciowy u dzieci i osób dorosłych w kontekście reakcji oddechowo-krążeniowych wskaźników fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności; poziom wydolności aerobowej i anaerobowej przedstawicieli różnych dyscyplin sportu oraz wpływ treningu sportowego na zmiany zdolności wysiłkowych; wpływ rehabilitacji ruchowej na tolerancję wysiłkową chorych po zawale serca oraz po zabiegach kardiochirurgicznych; wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na organizm człowieka.

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78