dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF

Dr hab. nauk o kulturze fizycznej, prof. AWF, kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. Autor, współautor lub redaktor 30 pozycji książkowych, w tym: monografii „Atrakcje turystyczne” i „Fenomen, typologia, metody badań” oraz wielu podręczników (m.in. „Polska. Geografia atrakcji turystycznych”, „Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadków”, „Krajoznawstwo. Teoria i metodyka”). Autor ponad 200 artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach (m.in. „Sustainability”, Muzeum Managemnt and Curatorship”, „Journal of Tourism and Recreation Research”) oraz rozdziałów w monografiach. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Folia Turistica”, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Członek Rady ds. Kompetencji- Sektor Turystyka oraz Rady Ekspertów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z zamiłowania podróżnik i pilot wycieczek– odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach.

Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, a zwłaszcza rozwojem zrównoważonym. Aktualnie realizuje badania nad udostępnianiem obszarów chronionych dla turystyki oraz postawami przedsiębiorców turystycznych, mieszkańców i turystów wobec problemów równoważenia rozwoju turystyki w Krakowie. Prowadzi również badania nad problemami kształceniem kadr dla turystyki, a zwłaszcza kadry przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78