ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zasad oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

 

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78