dr hab. Małgorzata Siekańska, prof. AWF

dr hab. Małgorzata Siekańska, profesor AWF w Zakładzie Psychologii, na Wydziale WFiS. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii (m.in. „Psychologia sportu”, „Psychologiczne mechanizmy zachowania w środowisku ekstremalnym”) oraz komunikacji społecznej (m.in., „Negocjacje i podejmowania decyzji”, „Metody i techniki przygotowania publikacji i wystąpień naukowych”). Od 15 lat jest wykładowcą na zajęciach dla studentów zagranicznych, prowadzonych w ramach programu „Erasmus” na AWF w Krakowie, a także na Florida State University, University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara University of Denver, University College Birmingham, Rovaniemi University of Applied Sciences. Posiada Certyfikat Psychologa Sportu Klasy I Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest członkiem Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Association for Applied Sport Psychology (AASP) i European Federation of Sport Psychology (FEPSAC). Pełni funkcję stałego recenzenta jako członek Rady Redakcyjnej czasopisma “Movement Science and Sport Psychology” (sekcja tematyczna: “Frontiers in Psychology and Frontiers in Sports and Active Living”).

Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu w obszarze identyfikacji zdolności sportowych, rozwoju talentu sportowego oraz wsparcia psychologicznego w rozwoju dwutorowej kariery. Tej tematyki dotyczą jej publikacje oraz wystąpienia na konferencjach zagranicznych (>30) i krajowych (>30). Od sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. odbyła staż naukowy w USA, na Florida State University w Tallahassee, a w kwietniu 2020 miesięczny staż w University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara. Aktualnie prowadzi badania z zakresu: zdolności metapoznawczych i samoregulacji u sportowców (współpraca z prof. Maurizio Bertollo, Behavioral Imaging and Neural Dynamics Center University “G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara) oraz samoregulowanego uczenia się (współpraca z prof. Bradley’em W. Youngiem z University of Ottawa).

 

 

 

  • Akademia Wychowania Fizycznego
    im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78