dr hab. Elżbieta Mirek prof. AWF

ORCID – 0000-0002-6139-0466

 Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 1990 - magister Rehabilitacji Ruchowej Wydział Wychowania Fizycznego, kierunek - Rehabilitacja Ruchowa, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

1993 - dyplom ukończenia studiów Podyplomowych z Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

2005 doktor nauk o kulturze fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Tytuł pracy doktorskiej: Ocena dysfunkcji chodu i efektów jego usprawniania metodą PNF u chorych na chorobę Parkinsona w oparciu o wyniki trójwymiarowej analizy ruchu.

2011 - tytuł  specjalisty w dziedzinie: fizjoterapia

2018 - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Tytuł osiągnięcia naukowego: Ocena patomechanizmu równowagi i lokomocji oraz efektów fizjoterapii w chorobach neurodegeneracyjnych

 Praca zawodowa

 kierownik Zakładu Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii AWF Kraków.

Specjalista Fizjoterapii w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji  Neurologicznej, kierownik zespołu Fizjoterapeutów.

członek Kolegium Szkoły Doktorskiej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje do 2008 http://www.biblioteka.awf.krakow.pl/cgi-bin/expertus.cgi

Publikacje od 2008 http://www.biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/bib/bib/

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • Promotor pomocniczy dwóch zakończonych przewodów doktorskich
 • Promotor pomocniczy dwóch otwartych przewodów doktorskich
 • Promotorstwo 3 prace doktorskie w toku

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 2013 członek organizacji nonprofit European Huntington’s Disease Network (EHDN) –Regular Member.
 • 2012-2015 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddział  Małopolski
 • 1996 członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 1999 członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Problematyka badawcza.

 Ocena zaburzeń postawy, równowagi i chodu u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.

Ocena ryzyka upadków i programy terapeutyczne w schorzeniach neurologicznych

Rehabiitacja w schorzeniach neurologicznych.

Wykorzystanie programów innowacyjnych w fizjoterapii pacjentów w chorobach neurologicznych ( udar mózgu, choroba Parkinsona  i inne)

Klinimetria w neurorehabilitacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego
  im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 31-571 Kraków Al. Jana Pawła II 78